Информационен семинар

Информационен семинар

за представяне на проект „Улесняване на общностното обучение“

Имаме удоволствието да ви поканим на Информационен семинар в рамките на проект „Улесняване на общностното обучение“, който ще се проведе на 29 април 2017 г. в гр. София (точното място ще бъде указано на заявилите желание).

На семинара ще бъдат представени проектът, както и двата разработени обучителни курса – „Фасилитатор на общностното обучение“ - за професионални общностни работници / служители и „Общностен активист“ - за доброволци. Ще бъдат организирани и практически занимания с цел демонстрация на отделните модули, съставящи двата курса.

Информационният семинар има за цел да повиши осведомеността относно разработените обучителни курсове. Участниците в семинара ще бъдат официално поканени да се включат в първото безплатно Обучение на обучители за „Фасилитатор на общностното обучение“, което ще се проведе в края на годината.

Поканени да се включат в семинара са представители на организации от следните целеви групи:

  • Организации за обучение на възрастни
  • Организации и органи за регионално и общностно развитие
  • Доброволчески организации

Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

09:00 – 10:00             Посрещане и регистриране на участниците

10:00 – 10:10              Приветствено слово от домакина на семинара

10:10 – 10:20             Представяне на проекта – цели, дейности, резултати

10:20 – 10:40              Общо представяне на разработения обучителен модел

10:40 – 11:10              Представяне на обучителен курс „Фасилитатор на общностното обучение“

11:10 – 11:30             Представяне на обучителен курс „Общностен активист“

11:30 – 12:00              Обсъждане със заинтересованите страни на възможностите и потенциала на курсовете, както и събиране на коментари, мнения и препоръки

12:00 – 12:40              Демонстрация на Модул 1: „Въведение в развитието на Общностното Обучение“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

12:40 – 13:40              Обяд

13:40 – 14:20              Демонстрация на Модул 2: „Системи и структури“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

14:20 – 15:00              Демонстрация на Модул 3: „Обучителни подходи“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

15:00 – 15:40              Демонстрация на Модул 4: „Групова работа“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

15:40 – 16:00             Кафе пауза

16:00 – 16:40              Демонстрация на Модул 5: „Общуване“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

16:40 – 17:20              Демонстрация на Модул 6: „Общностен активист“ от курса „Фасилитатор на общностното обучение“

17:20 – 17:30              Закриване на информационния семинар и раздаване на сертификати на участниците

За повече информация:

„Интегреджио“ ЕООД

Лице за контакт: г-жа Иванина Сярова

И-мейл: integregio@gmail.com

Go back